Kontrola staženého ISO obrazu

From Manjaro Linux
Jump to: navigation, search

Overview

BigManjaroIcon.png

Ještě před vypálením staženého ISO obrazu (nebo jeho použitím jako virtuální disk ve Virtualboxu) je silně doporučeno jej zkontrolovat, jestli není požkozený. Pokud tak neučiníte, možné následky jsou zřejmé (poškozený obraz -> poškozená instalace).

Ke kontrole obrazu si nejdříve stáhneme odpovídající checksum soubor ze stejné složky na Sourceforge, ve které je vybraný ISO obraz. Checksum soubor má stejný název jako iso obraz, jediným rozdílem je, že končí buďto na -sha1.sum nebo -sha256.sum. Například, vhodnými checksum soubory pro manjaro-xfce-0.8.4-x86_64.iso (64 bitové vydání Manjara s prostředím XFCE) by byly:

  • manjaro-xfce-0.8.4-x86_64-sha1.sum, a/nebo
  • manjaro-xfce-0.8.4-x86_64-sha256.sum


SHA1 a SHA256

'sha' část názvu checksum souboru znamená Secure Hash Algorithm (bezpečný hashovací algoritmus). Tento algoritmus použijeme k vytvoření unikátního kódu ke staženému ISO obrazu. sha1 a sha256 jsou různé verze algoritmu, které k tomu můžeme použít. Zatímco sha1 je ta nejpoužívanější, sha256 je novější a bezpečnější. Kterou použijete, je na vás. Nicméně pokud si nejste jistí, doporučujeme sha256.

Checksum soubor sám o sobě je pouhý textový dokument, který obsahuje kód, který by se měl shodovat s kódem vygenerovaným sha1 nebo sha256 algoritmem na vašem počítači. Pokud se kódy shodují, stažené ISO je vpořádku. Jinak - když nesouhlasí - znamená to, že se ISO soubor nějak změnil, pravděpodobně poškodil.

Pokud se vám to teď zdá trochu složité, nevěšte hlavu, ve skutečnost je postup docela jednoduchý!


Kontrola v Linuxu

Ke kontrole integrity staženého souboru nejdříve otevřeme stažený checksum soubor pomocí textového editoru, jako je třeba Gedit. Jakmile máme otevřený checksum soubor a vidíme kód, otevřeme terminál a přejdeme do složky s ISO obrazem. Pokud je ISO soubor například ve výchozí složce Stažené, užijeme následující příkaz:

cd Stažené


Příkaz k vygenerování checksumu má následující syntaxi:

[sha1sum nebo sha256sum] [ISO obraz]


Sha256.png


Například, následující příkaz použije sha256 k vygenerování kódu pro ISO 64 bit Manjaro XFCE 0.8.4. Vygenerovaný kód pak můžeme porovnat s kódem odpovídajícího checksum souboru:

sha256sum  manjaro-xfce-0.8.4-x86_64.iso

Pokud se oba kódy shodují, můžeme bezpečně pokročit buďto k vypálení ISO obrazu nebo jeho použití ve Virtualboxu. V opačném případě bude nutné obraz smazat a stáhnout znovu.

Kontrola ve Windows

Wincheck.jpg


Bude nezbytné stáhnout a nainstalovat aplikaci checksum utility. Několik zdarma dostupných verzí můžete najít na stránkách Download.com. Velmi dobře hodnocená je MD5 & SHA-1 Checksum Utility.

note: Pokud se rozhodnete použít MD5 & SHA-1 Checksum Utility, pak budete muset použít -sha1 checksum soubor. Tato aplikace nepodporuje sha256.Související články